Các sản phẩm hộp nhựa đựng bánh, thực phẩm, nông sản dùng một lần được làm bằng nhựa nguyên sinh, vệ sinh , an toàn thực phẩm, dễ dàng sử dụng