tổng hợp tất cả các loại hộp làm bằng giấy, hộp đưng bánh kem , gato, hộp giấy đựng bánh pizza, hộp giấy đựng bánh cupcake, gộp giấy đưng bánh cookies, hộp đựng giầy hay đơn giản là hộp carton đóng gói