Ly giấy cupcake size trung

Ly giấy cupcake đựng sử dụng phổ biến, trong rãi  trong làm bánh, đóng vai trò vừa là khuôn vưa là bao bì sản phẩm , chọn môt ly giấy tốt để nướng bánh là chất liêu giấy phải dày, phải an toàn trong quá trình nướng.