[1kg]Túi hút chân không PA

86.000

Túi hút chân không sử dụng tiện lợi trong viêc bảo quản sản phẩm và vận chuyển đi xa

Túi hút chân không